Zoznam uznesení zo dňa 4. októbra 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
k riešeniu krízovej situácie v obci Lekárovce