Zoznam uznesení zo dňa 27. júna 2018

k zmene Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7)
k zmene Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov
k Základným pozíciám delegácie SR na samite NATO v Bruseli (11. a 12. júla 2018)
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2018
k Plánu obnovy relevantných budov 2018
k návrhu Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018
k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie, zrušenie uznesenia vlády SR č. 28 zo 14. januára 2015, návrhu dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrhu dodatku č. 2 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj
k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky