Zoznam uznesení zo dňa 13. júna 2018

k Návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
k Návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na stretnutí predsedov vlád krajín V4+Rakúska (Maďarsko, 21. júna 2018)
k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky na začatie obstarávania stavby na účel umiestnenia Stálej misie pri OSN a Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku