Zoznam uznesení zo dňa 31. mája 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa
k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018