Zoznam uznesení zo dňa 5. apríla 2018

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Českej republike, 11. 4. 2018