Zoznam uznesení zo dňa 4. apríla 2018

k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky