Zoznam uznesení zo dňa 22. marca 2018

k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na podpis Protokolu o pristúpení vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Dohovoru o vybudovaní a prevádzkovaní Európskeho zariadenia röntgenového lasera na voľných elektrónoch (European X-Ray Free Electron Laser Facility)