Zoznam uznesení zo dňa 14. marca 2018

k návrhu podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019
k Ďalšiemu postupu v súvislosti s rozhodnutím Všeobecného súdu - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k materiálu H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre prípravu a realizáciu strategických parkov a zrušenie uznesenia vlády SR č. 412 z 21. júla 2015
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018
k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Levice a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Levice