Zoznam uznesení zo dňa 7. februára 2018

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
k návrhu na vymenovanie člena a členky Súdnej rady Slovenskej republiky
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády na zabezpečenie koordinácie systému prevencie násilia na ženách a domáceho násilia
k Informácii o stave čerpania a implementácie EŠIF