Zoznam uznesení zo dňa 24. januára 2018

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018
k RIA 2020 - Stratégii lepšej regulácie
k návrhu Medzirezortného programu 06E - Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023
k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Pankl Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 35 872 209, na realizáciu investičného zámeru v Topoľčanoch
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Dongil Rubber Belt Slovakia, s. r. o., IČO: 35 914 581, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Považská Bystrica
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Röchling Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 50 566 814, na realizáciu investičného zámeru v okrese Nové Mesto nad Váhom
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ZF Slovakia, a. s., IČO: 36 707 341, na realizáciu investičného zámeru v Leviciach
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Optotune Slovakia s. r. o., IČO: 50 886 240, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Trnava
k Návrhu na uzavretie Ujednania generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a vlády Slovenskej republiky: Záväzok k odstráneniu sexuálneho vykorisťovania a zneužívania
k Zameraniu bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2018
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2018
k návrhu na vydanie súhlasu vlády so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie budov
k návrhu na 1. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2018
ku koncepcii mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky
k Zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie (verzia 2017)
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ