Zoznam uznesení zo dňa 15. novembra 2017

k Lokalite svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – komplexný návrh opatrení
k Návrhu na zmenu osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby Rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave č. 14260/2015-1000-16178 v znení osvedčenia č. 07599/2017-4220-33717 z 28. júla 2017
k Návrhu projektu Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)
k Návrhu účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 4. - 6. decembra 2017, Nairobi, Keňa
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2017
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k Zdôvodneniu výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k Návrhu realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu