Zoznam uznesení zo dňa 18. októbra 2017

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s. vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (tlač 735)
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 19. - 20. októbra 2017 v Bruseli
k Návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 23. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 13. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Bonn, Nemecko, 6. - 17. november 2017
k Dodatku č. 4 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny