Zoznam uznesení zo dňa 23. augusta 2017

k Stanovisku vlády Slovenskej republiky k smernici o vysielaní pracovníkov