Zoznam uznesení zo dňa 30. augusta 2017

k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie
k Návrhu revízie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o., IČO: 36 590 941, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Gemerská Hôrka, okres Rožňava
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SPINEA, s. r. o., IČO: 31 687 580, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Haniska, okres Prešov