Zoznam uznesení zo dňa 17. mája 2017

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2016 do konca decembra 2016
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru
k Zabezpečeniu projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4
k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017
k Návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016
k návrhu príspevku Slovenskej republiky na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít Irackej republiky
k návrhu príspevku Slovenskej republiky pre ENHANCED FORWARD PRESENCE
k návrhu na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka Ministerstva vnútra SR vo vojenskom priestore letiska v Prešove
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ