Zoznam uznesení zo dňa 10. mája 2017

k návrhu na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu na odvolanie prednostu a vymenovanie prednostky Okresného úradu Levoča
k Aktualizácii Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť PCA Slovakia, s. r. o., IČO: 36 256 013, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Trnava, okres Trnava
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2017
k Memorandu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Sýkoru