Zoznam uznesení zo dňa 22. februára 2017

k návrhu Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2017
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Aktualizovaným akčným plánom Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 - 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia
k Návrhu na vymenovanie členov Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2017
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Nemak Slovakia s. r. o., IČO: 36 042 773, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Franke Slovakia s. r. o., IČO: 36 389 501, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Strečno, okres Žilina
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FAFRÁK & FAFRÁK v. o. s., IČO: 31 658 041, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Betliar, okres Rožňava
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s. r. o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec
k Návrhu na zmenu osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby „Vybudovanie strategického parku“ č. 20801/2015-1000-33509 v znení osvedčenia č. 20801/2015-1000-35613