Zoznam uznesení zo dňa 18. januára 2017

k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Cséfalvayovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 327)
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 294)
k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 295)
k Správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o., IČO: 47 988 673, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Trenčín, okres Trenčín
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VERSACO s. r. o., IČO: 36 726 231, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Hnúšťa, okres Rimavská Sobota
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť VAW, spol. s r. o., IČO: 00 653 080, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Sučany, okres Martin
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Hyunnam SK s. r. o., IČO: 47 743 557, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Krásno nad Kysucou, okres Čadca
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kuenz - SK s. r. o., IČO: 36 211 974, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kechnec, okres Košice – okolie
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť HYCA s. r. o., IČO: 35 900 008, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Rimavská Sobota
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017