Zoznam uznesení zo dňa 6. októbra 2016

k príprave štátneho pohrebu bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča