Zoznam uznesení zo dňa 14. septembra 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016
k Návrhu na ratifikáciu Parížskej dohody