Zoznam uznesení zo dňa 13. septembra 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca
k Východiskám aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie národného koordinátora pre prípravu osláv výročí dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v r. 2018
k Návrhu na prijatie delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom – spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Bratislave 26. septembra 2016
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka a návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR