Zoznam uznesení zo dňa 7. septembra 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Poltár
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese (Turecko, Istanbul, 19. 9. – 7. 10. 2016)
k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016
k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Okresného úradu Galanta
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie rozpočtu Európskej únie
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš