Zoznam uznesení zo dňa 31. augusta 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Svidník
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR