Zoznam uznesení zo dňa 30. augusta 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej obci Ľubotice
k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2016
k Návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky