Zoznam uznesení zo dňa 24. augusta 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov
k návrhu na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie