Zoznam uznesení zo dňa 23. augusta 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance
k Správe o návrhu riešenia aktuálnej situácie v projekte Zdravé komunity