Zoznam uznesení zo dňa 22. augusta 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov
k Návrhu na odvolanie prednostov okresných úradov Skalica a Šaľa a návrhu na vymenovanie prednostov okresných úradov Skalica, Šaľa a Medzilaborce
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti
k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1004 zo 6. decembra 2006
k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020