Zoznam uznesení zo dňa 24. júna 2016

k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota