Zoznam uznesení zo dňa 1. júna 2016

k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
k návrhu Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
k návrhu Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky