Zoznam uznesení zo dňa 18. mája 2016

k návrhu programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska na území Slovenskej republiky
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016
k návrhu na odvolanie podpredsedu Štatistického úradu SR
k návrhu na vymenovanie vedúceho Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
k návrhu na vymenovanie hlavného kontrolóra športu