Zoznam uznesení zo dňa 11. mája 2016

k návrhu na uzavretie Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, Trebišov a Poprad
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovom humanitárnom samite a smernice pre postup delegácie
k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015
k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca pre Národný fond
k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie