Zoznam uznesení zo dňa 13. apríla 2016

k Návrhu účasti delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na oficiálnu návštevu Českej republiky, 14. 4. 2016
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR a na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov a návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka a vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva financií SR
k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky