Zoznam uznesení zo dňa 6. apríla 2016

k návrhu na odvolanie a vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity