Zoznam uznesení zo dňa 23. marca 2016

k návrhu na odvolanie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na podanie demisie vlády Slovenskej republiky