Zoznam uznesení zo dňa 22. marca 2016

k Správe o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a o priebehu a výsledkoch donorskej konferencie o Sýrii v Londýne dňa 4. 2. 2016
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR a na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky