Zoznam uznesení zo dňa 9. marca 2016

k návrhu stanoviska k vyrozumeniu o nesúhlase verejného ochrancu práv so stanoviskom Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k výsledkom vybavenia podnetu vydavateľa periodickej tlače, obchodnej spoločnosti N Press, s. r. o., vydavateľa Denníka N, a o neprijatí opatrení na odstránenie zisteného porušenia základných práv a slobôd Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 98 z 2. marca 2016 k Návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016