Zoznam uznesení zo dňa 10. februára 2016

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Kežmarok a regiónu Vysokých Tatier a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok
k Návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom samite predsedov vlád krajín V4 (Česká republika, 15. 2. 2016)
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016