Zoznam uznesení zo dňa 11. decembra 2015

k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
k návrhu Investičnej zmluvy medzi Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Nitra