Zoznam uznesení zo dňa 3. novembra 2015

k návrhu na zvýšenie počtu miest príslušníkov Policajného zboru a miest zamestnancov Ministerstva vnútra SR