Zoznam uznesení zo dňa 4. novembra 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trebišov a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na prijatie predsedu vlády Gruzínska I. Garibašviliho v SR (12. - 14. 11. 2015)
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2015