Zoznam uznesení zo dňa 28. októbra 2015

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov
k návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit
k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu Medzirezortného programu Informačná spoločnosť 2014 - 2020
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2015
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Holcim Business Services s. r. o., so sídlom Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s r. o., so sídlom Západná ulica 7, 971 01 Prievidza
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Honeywell Turbo s. r. o., so sídlom Záborské 515, 082 53 Záborské
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (9. – 14. novembra 2015, Bonn, Nemecko)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2014
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre PRP, s. r. o., so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (tlač 1760)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1846)
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia