Zoznam uznesení zo dňa 14. októbra 2015

k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 15. – 16. októbra 2015 v Bruseli
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 38. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 3. – 18. 11. 2015
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2015
k Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020
k návrhu účasti delegácie SR na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 11. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Paríž, Francúzsko, 30. november – 11. december 2015
ku Koncepcii práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020
k Návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky
k Návrhu rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2016