Zoznam uznesení zo dňa 30. septembra 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti s dôrazom na okres Nitra
k Podaniu žaloby v mene Slovenskej republiky podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní EÚ
k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v Kubánskej republike 7. – 10. októbra 2015
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2015
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022