Zoznam uznesení zo dňa 9. septembra 2015

k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k Návrhu Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2015
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre CCN GROUP Slovakia, s. r. o., so sídlom Beluša, Hloža 2520, 018 61 Beluša
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Deltrian Slovakia, s. r. o., so sídlom Weinova 2538/1, 060 01 Kežmarok
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre BSH Drives and Pumps s. r. o., so sídlom Továrenská 2, 071 01 Michalovce
k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre EKOLTECH spol. s r. o., so sídlom Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti