Zoznam uznesení zo dňa 21. júla 2015

k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre prípravu a realizáciu strategických parkov
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 401 z 8. júla 2015
k návrhu nominácie členov slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na obdobie 2015 - 2020
k návrhu na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby v Slovenskom raji