Zoznam uznesení zo dňa 24. júna 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie regiónu Liptov (okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v riadiacich orgánoch Európskeho mechanizmu pre stabilitu
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2015
k návrhu na zmenu prílohy k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 247 z 13. mája 2015