Zoznam uznesení zo dňa 10. júna 2015

k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na spolufinancovanie prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
ku Koncepcii pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike
k návrhu na uskutočnenie rozšíreného samitu predsedov vlád krajín V4 s prezidentom Francúzskej republiky (Bratislava, 19. jún 2015)
k návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine
k návrhu kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – dodatočný sudca
k návrhu kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie – pravidelná obmena
k Návrhu na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie
k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014
k Zameraniu činnosti Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci jún z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2015
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky
k Správe o postupe vyraďovania jadrových elektrární
k návrhu na začatie obstarávania stavby Centrum výskumu inovácií bezpečnosti zásahových činností