Zoznam uznesení zo dňa 19. mája 2015

k návrhu na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutia č. 157 vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 157 z 1. apríla 2015