Zoznam uznesení zo dňa 13. mája 2015

k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a vybraných problémov Trnavského samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2015