Zoznam uznesení zo dňa 4. mája 2015

k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou